Vikend na Loparu je za regionalnu opciju Unija Kvarnera prošao u radnoj atmosferi, dinamično, kreativno i konkretno. Naime, riječ je o 3. kongresu Unije na kojem je sudjelovalo 20-tak članova Senata.
Teme o kojima se progovaralo odnosile su se na decentralizaciju regije i jačanje subregionalnih područja Kvarnera te boljoj povezanosti subregija sa središtem Kvarnera. Tako su se članovi Senata Unije dotaknuli tema bolje trajektne povezanosti otočana, ukidanje naplate mostarine, alohtone divljači no isto tako i projekata koji generiraju gospodarski razvoj regije. Cilj druženja Unije na Loparu svakako je bila i organizacija rada stranke na terenu, definiranje jasnog identiteta i prepoznatljivosti stranke a sve uoči obilježavanja prve godine rada regionalne opcije Primorja, Rijeke, Gorskog kotara i otoka. O svemu član Senata Rajko Ivanić, domaćin Unije na Loparu kaže:

«Posebno treba obratiti pažnju da se kod prostornog planiranja prvenstveno uvaže interesi lokalnog stanovništva a sve u cilju održivog razvoja otoka. Želimo razvijati turističke kapacitete tako da oni budu u funkciji ostanka stanovništva na otoku. Isto tako, sama turistička destinacija mora imati najbolju moguću povezanost s kopnom za što ćemo se zalagati preko naših županijskih vijećnika u Županijskog skupštini Primorsko-goranske županije.»
Unija Kvarnera osnovana je prošle godine u lipnju a danas broji 25 vijećnika, tri člana Senata obnašaju funkciju predsjednika općinskih vijeća u Lovranu, Čavlima i Lokvama a u Mrkoplju Unija Kvarnera ima načelnika općine. U radu 3. kongresa Unije Kvarnera sudjelovali su članovi Senata stranke i vijećnici s područja cijele regije, Davor Willheim, Marko Boras Mandić, Vid Arbanas, Josip Brozović, Mirela Marunić, Đanino Sučić, Oliver Filipas, Tatjana Smeraldo, Lara Bressan Antonina, Siniša Vilke, Norber Mavrinac, Valerij Jurešić, Aljoša Žeželić, Vedran Kružić i domaćin Rajko Ivanić.
«Važnost, ne samo centra regije, već i udaljenih područja Kvarnera je ono sto želimo naglasiti i jasno komunicirati organizacijom kongresa u subregijama županije, do sada održanih u Malom Lošinju i Delnicama. Područja koja su udaljena od centra regije svakako imaju svoje specifičnosti no upravo je politika ta koja mora pronaći odgovore za njihove potrebe», poruka je člana Senata Unije Kvarnera Danina Sučića koji se osvrnuo i na projekt koji je Unija nedavno komunicirala u javnosti – hitne helikopterske medicinske pomoći (HEMS).
«Hitna helikopterska medicinska služba projekt je koji otočanima život znači, no isto tako i ulijeva sigurnost turistima koji dokaze na Kvarner. Takvi projekti su odgovor na pitanje ravnomjernog razvoja cijele regije a ono na čemu ćemo i dalje inzistirati je zadovoljenje prava koje građani i subregionalnih područja Kvarnera zaslužuju», konkretna je poruka s trećeg kongresa Unije Kvarnera.