Objavljeno 12.01.2018. Davor Žic / PodUčkun.net

Kružić i Starčić (Unija Kvarnera): Prostorno planiranje i iseljavanje stanovništva glavni problemi grada Opatija 

Prema riječima vijećnika Unije Kvarnera, uskoro će se pokrenuti i Poduzetničkog centra za povezivanje kreativnih industrija i turizma koji bi trebao postati spona između gospodarstva, akademske i lokalne zajednice, odnosno prostor u kojem će svi kreativni pojedinci ili tvrtke moći dobiti edukaciju, stručno znanje i pomoć u realizaciji projekata kao i priliku za predstavljanje pred turističkim gospodarstvom i lokalnom upravom, a s druge strane, gospodarstvenici će dobiti širok bazen ideja i ljudi od kojih će moći naručivati konkretne projektne zadatke.
Opatija – Strateški pristup prostornom planiranju te rješavanje problema sve veće depopulacije dvije su teme koje su na današnjoj tiskovnoj konferenciji članovi Unije Kvarnera

Bruno Starčić i Vedran Kružić istaknuli kao one od najveće važnosti za Opatiju.
– Za kvalitetno prostorno planiranje važna je njegova usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatija. Nažalost, takav dokument donedavno nismo imali, pa se događalo svašta u prostoru, a sada kada je imamo, potrebni su nam akcijski dokumenti koji će je dodatno razraditi. Zato je za izradu prostorno-planske dokumentacije važno cjelovito promišljanje 

prostora i izrada posebnih studija za sve važnije lokacije, a to je nešto što će Odbor za prostorno planiranje zastupati u radu ovog saziva, kazao je Starčić, član spomenutog odbora. Istaknuo je i kako nema razloga za kašnjenje s izmjenama urbanističkog plana koje su trenutačno u proceduri, nakon što je Gradsko vijeće prije tri mjeseca usvojilo amandmane na predloženi UPU.
– Čini mi se da nedostaje volje da se UPU realizira, jer koliko mi je poznato, još uvijek nije zatraženo od izrađivača plana da ga dorade u skladu s odlukama Vijeća, niti je od nadležnog ministarstva tražena uputa je li potrebno ponoviti javnu raspravu. Ne postoji razlog za odugovlačenje s promjenama, već tri mjeseca smo izgubili i u to vrijeme UPU je već mogao biti usvojen, poručio je Starčić, koji je kazao da prema provedenom javnom savjetovanju već postoji stotinjak primjedbi na prostorno-plansku dokumentaciju koje će čekati sljedeću raspravu o prostornom planu. Starčić je poručio i kako bi čim prije trebalo pronaći adekvatan prostor za „dnevni boravak“ mladih, budući da se kao prostor namijenjen mladima spominjao podrum centra Gervais koji je sada pretvoren u klub komercijalne namjene. Vedran Kružić, vijećnik Unije Kvarnera, kazao je kako je možda i najveći opatijski problem u ovom trenutku iseljavanje stanovništva te kako Opatija mora postati aktivnija u privlačenju građana i poduzetnika.
– Poduzetnike i ljude privlače oni gradovi u kojima se razvija pozitivno poslovno okruženje, stvara vibrantna kulturna scena, omogućuje cjenovno dostupno stanovanje te osigurava povećana kvaliteta života koja se manifestira dostupnim, kvalitetnim i pouzdanim javnim uslugama. Upravo s time na umu, važnim projektom prepoznali smo pokretanje poduzetničkog centra za povezivanje kreativnih industrija i turizma koji Grad Opatija priprema u sklopu mehanizma urbane aglomeracije za koji smo uspjeli osigurati značajna sredstva u proračunu za 2018. godinu u visini od čak 800 tisuća kuna, kazao je Kružić. Prema riječima vijećnika Unije Kvarnera, radi se o projektu koji bi trebao postati spona između gospodarstva, akademske i lokalne zajednice, odnosno prostoru u kojem će svi kreativni pojedinci ili tvrtke moći dobiti edukaciju, stručno znanje i pomoć u realizaciji projekata kao i priliku za predstavljanje pred turističkim gospodarstvom i lokalnom upravom, a s druge strane, gospodarstvenici će dobiti širok bazen ideja i ljudi od kojih će moći naručivati konkretne projektne zadatke.
– U Uniji Kvarnera smatramo da Opatija mora biti ambicioznija. Opatija ima priliku pokrenuti novi moderan poduzetnički ekosustav sa ciljem uvođenja inovativnih, kreativnih, tehnoloških rješenja u turizam i upravljanje turističkom destinacijom. Europska sredstava koja su nam na raspolaganju omogućila bi ulaganje u vještine, kompetencije i znanja mladih ljudi, poduzetnika i kreativnih pojedinaca s ovog područja koji bi na jednom mjestu bili vidljivi subjektima iz turizma, hotelskim tvrtkama i financijerima te međunarodnim partnerima, ekspertima i mentorima koji bi doprinijeli prenošenju znanja i know-howa. Uspješno upravljanje dobro zamišljenim tzv. „Kreativnim labom“ omogućilo bi pozicioniranje Opatije na regionalnoj mapi kreativnih gradova, otvorilo značajan broj radnih mjesta te potaknulo iskorak kvalitetnijim upravljanjem turističkom destinacijom, kazao je Kružić, kazavši kako bi poduzetnički centar svoj prostor u budućnosti trebao dobiti u KTC Gervaisu, u danas praznom i neiskorištenom prostoru u koji se ulazi sa sjeverne strane hotela Imperial. Naglasio je kako je u samom startu projekta izuzetno je važno kvalitetno i aktivno uključiti hotele, turističke i gradske tvrtke iz Opatije te sa čitavog Kvarnera. Upravo bi one trebale zadati zadatke i potražnju za inovativnim rješenjima namijenjenim unapređenju i stvaranju dodatne vrijednosti vlastitog turističkog proizvoda. Inovativna rješenja kreirale bi mlade tvrtke koje će nastajati i razvijati se u Centru tako stječući neophodne reference i iskustva za iskorak u širu regiju i inozemstvo. Posebno je važno kvalitetno uključivanje Fakulteta za turizam u Iki i njegovih studenata u sadržaje i aktivnosti poduzetničkog centra s ciljem da upravo oni svoju karijeru i poduzetnički interes pronađu ostajući se razvijati u Opatiji, kroz poduzetnički centar koji povezuje kreativne industrije s turizmom.
– U Uniji Kvarnera najvišim prioritetom ocjenjujemo ulaganje u ljude i obrazovanje. Jednim od važnijih projekata u godinama pred nama smatramo obnovu, uređenje i opremanje osnovne škole u Opatiji, njezin okoliš te njezine sadržaje. Opatiji treba moderna, uređena i tehnološki opremljena osnovna škola. Kvalitetna obrazovna infrastruktura, kvaliteta nastavnog osoblja te školskih sadržaja izuzetno su atraktivan mamac za zaustavljanje iseljavanja te privlačenje mladih obitelji za život u Opatiju. Ulaganjem u novi vrtić i buduću modernizaciji škole upravo su takve mjere. Ukidanje prireza s 1. srpnjem 2018. također je mjera koju će osjetiti velika većina građana Opatije. Mjera koju donosimo sa ciljem dodatnog snaženja srednjeg sloja stanovništva koji je nositelj razvoja i konkurentnosti svakog društva. Navedena je mjera također ujedno i jedna od aktivnih mjera sprječavanja odlazaka stanovnika s ovog područja i jedna od mjera privlačenja mladih obitelji u Opatiju, rekao je Kružić. Vijećnik Unije Kvarnera kazao je kako Opatija može biti privlačna i kao sjedište etablirane međunarodne poslovne škole , po uzoru na Bled ili švicarske gradove, za što možemo predvidjeti prostor današnjeg dječjeg vrtića na ulazu u Opatiju.

– Smatramo da Opatija mora postati lider ulaganja u cjeloživotno učenje što je važna odrednica modernog društva. Na tragu navedenog, amandmanom Unije Kvarnera uspjeli smo osigurati 150 tisuća kuna za sanaciju i uređenje Doma Liburnija u Volosku gdje se održavaju rekreativne ali i brojne kreativne radionice za stanovnike, poglavito djecu s područja Voloskog, Tošine i Belvedera. Lišeni čvrste stranačke stege, Unija Kvarnera podržati će sve projekte koji idu u smjeru podizanja kvalitete i standarda života na ovom području. Biti ćemo i najglasniji kritičari neopravdanih, neracionalnih i nepotrebnih projekata kakvih u prošlosti nije nedostajalo, zaključio je Kružić. Davor Žic / PodUčkun.net