Prezentiranje rezultata međustranačke suradnje na pola mandata

Danas je u hotelu "Maritim" u gradu Krku održana konferencija za medije vladajuće koalicije PGS (Primorsko - goranski savez) - SDP (Socijaldemokratska partija) - UK (Unija Kvarnera). Tema konferencija je bila prezentiranje rezultata međustranačke suradnje na pola mandata, aktivnosti mjesnih odbora, međusobna suradnja, suradnja sa izvršnom vlasti Grada Krka. Poseban je osvrt dan na predstojeću sjednicu Skupštine Primorsko - goranske županije koja će se po prvi puta održati u Gradu Krku 29. 06. 2023.

Učinkovita suradnja s vijećima mjesnih odbora

Predsjednik PGSa i gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić istaknuo je uvažavanje svih razvojnih planova koji su potekli kroz aktivnosti mjesne samouprave kao odraz potreba građana. Mjesni odbori su građanima najbliža spona s izvršnom vlasti i upravo na području Grada Krka ta spona odlično funkcionira.

Uređenje javnih površina, obnova društvenih domova, postavljanje sadržaja za djecu, izgradnja mreže disperziranih dječjih vrtića, planiranje i uređenje prometnica, parkirališta, sabirnika otpada, javne rasvjete, šetnica i plaža i mnogi drugi zahvati ostvaruju se u uskoj suradnji s volonterima vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. Grad Krk trenutno i u samom glavnom naselju, Krku dovršava nekoliko važnih infrastrukturnih zahvata među kojima se ističe rješenje jednosmjernog, kružnog prometa vozila u trgovačko - poslovnoj zoni, zatim dom borilačkih sportova, kompleks rekreativno - sportskog igrališta s parkom za pse i drugi. Svi ovi, na oko mali projekti poboljšavaju uvjete života lokalnog stanovništva i istovremeno obogaćuju kvalitetu turističke ponude. Svi ovi projekti imaju jednoglasnu podršku koalicijskih partnera, dapače, bili su i dio izbornog programa kod svih stranaka članica koalicije. To ne čudi jer u malim sredinama poput Grada Krka sve što se radi u funkciji je poboljšanja uvjeta života građana. Građani su jednoglasni kod podrške kvalitetnih projekata bez obzira na stranke.

Počašćeni održavanjem sjednice Skupštine PGŽ

Nedo Pinezić iz Unije Kvarnera, član vijeća Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići, vijećnik Skupštine Primorsko - goranske županije i predsjednik Odbora za turizam, osvrnuo se na značajnu ulogu grada i otoka Krka u turizmu Primorsko - goranske županije. Otok Krk participira u ukupnom turističkom prometu Primorsko - goranske županije s više od 36%. Grad Krk ima jedan od najpoželjnijih modela razvoja turizma koji je znatno doprinijeo demografskom rastu od 10% u 10 godina. Puno malih poslovnih subjekata pruža mogućnost velikom broju mikro i malih poduzetnika da se izravno uključe u koristi od turizma. To, uz dobar komunalni standard, predškolski i školski standard, dobar sustav zbrinjavanja otpada postaju primjer dobre prakse koji se proučava u mnogim općinama i gradovima u Hrvatskoj kao i u zemljama Zapadnog Balkana. Zbog svega navedenog iznimno smo počašćeni što se sjednica Skupštine Primorsko - goranske županije održava u Gradu Krku i što će udarna točka te sjednice biti Plan razvoja turizma Primorsko - goranske županije. Plan je sačinjen prema pravilima struke i smjernicama utvrđenim kroz Zeleni plan razvoja EU i Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske. Ono što je još uvijek nedefinirano to su akcijski planovi za provedbu provedenih mjera, institut vođenja tih projekata, koordinativno tijelo, nezavisna revizija i kvartalna izvješća o poduzetim koracima u implementaciji akcijskih planova. Inače mnogi projekti za koje su građani zainteresirani mogli bi se ostvariti puno brže kad ne bi bilo administrativnih dugotrajnih procedura. Za sve nam treba velika upornost i bezgranično strpljenje. Ali mi kao koalicija ne odustajemo i nastojimo svatko odn nas dati svoj doprinos u ostvarenju zajedničkih projekata. Unija Kvarnera je pristupila koaliciji PGSa i SDPa upravo zbog kompatibilnosti programa i Krk može biti primjer suradnje različitih političkih opcija na korist svih građana.

Prvi skup svih mjesnih odbora

Nikša Franov, SDP, predsjednik Vijeća Grada Krka pohvalio je volontere u vijećima mjesnih odbora na području Grada Krka. Naglasio je značaj djelovanja ljudi koji žive u zajednici gdje žele poboljšati uvjete života svojih sumještana i turista. Inicirali smo i organizirali prvi susret vijeća mjesnih odbora s područja Grada Krka prošle godine u Bajčićima u novouređenom društvenom domu. Susret je bio vrlo koristan, razgovarali smo o problemima i mogućnostima rješenja istih. Ovo je ujedno i dobra prilika za razmjenu iskustva, iniciranje zajedničkih akcija. Nastaviti ćemo s ovom praksom i u buduće. Vijeća mjesnih odbora su nam pomogla svojim angažmanu i da budemo učinkovitiji na terenu, da rasteretimo ljude u gradskim odjelima jer mi smo mala uprava. Komunikacija je dobra i to donosi pozitivne rezultate.

MO Kornić, primjer vrlo aktivne mjesne samouprave

Šimun Josipović, Unija Kvarnera, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kornić, pohvalio je suradnju s upravom Grada, komunalnim društvima "Vecla" i "Ponikve" i s Turističkom zajednicom Grada Krka. Mjesni odbor ima vrlo dinamičan slijed aktivnosti kroz cijelu godinu. Najvažnije aktivnosti odnose se na komunalno uređenje mjesta, tu su isto tako potpora društvenih aktivnosti kulturnih udruga, poticanje tradicijskih manifestacija, program ljetnih događanja u Korniću kao i planovi za logističku potporu digitalnih nomada. Vijeće Mjesnog odbora Kornić dobilo je priznanje za najsadržajniji program ljetnih zbivanja na svom području na kojem ljeti obitava više od 3.000 ljudi.