Prijedlog SDPa i HUPa o dodatnom oporezivanju iznajmljivanja smjestaja turistima...

Prijedlog SDPa i HUPa o dodatnom oporezivanju iznajmljivanja smjestaja turistima kako bi se povecali prihodi jedinica lokalne samouprave a rasteretila davanja poslodavaca na place zaposlenika nepromisljen je i u konacnici stetan. Osnovni prihod jedinica lokalne samouprave je porez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti. Taj porez se uplacuje u opcinski proracun temeljem mjesta PREBIVALISTA zaposlenika.

To znaci da svaki stanovnik opcine ili grada s mjestom prebivalista u istoj JLS u kojoj ima smjestajni kapacitet vec placa porez na 1. dohodak toj JLS. Vlasnici nekretnina koji nemaju prebivaliste na podrucju JLS na kojemu imaju nekretninu, stan za provodjenje slobodnog vremena, svojim porezom na dohodak doprinose onoj JLS u kojoj imaju prebivaliste a ne u onoj u kojoj imaju drugu nekretninu. Tako na primjer vlasnik stana u Crikvenici s prebivalistem u Zagrebu uplacuje porez na prvi dohodak u proracun grada Zagreba.

 Isto se dogadja kada vlasnik stana u Zagrebu ima prebivaliste u Crikvenici. Njegov porez na prvi dohodak se uplacuje u proracun grada Crikvenice a ne u zagrebacki. Prema prijedlogu SDPa i HUPa novo oporezivanje drugog dohotka (dohotka od imovine i imovinskih prava) odnosilo bi se samo na vlasnike nekretnina u kojima se pruzaju usluge smjestaja turistima koje su REGISTRIRANE kao komercijalni turisticki smjestaj. Takvih kapaciteta ima TRI PUTA MANJE i pretezno su u vlasnistvu stanovnika koji imaju prebivaliste na oodrucju JLS u kojo pruzaju uslugu smjestaja.
Tri puta veci, nekategorizirani, nekomercijalan smjestaj u vlasnistvu je gradjana koji pretezno nemaju prebivaliste u istoj JLS u kojoj imaju stan za provodjenje slobodnog vremena. Vidljivo je da bi ovakvim prijedlogom SDPa i HUPa bili PENALIZIRANI prvenstveno vlasnici nekretnina koji zive na podrucju JLS gdje legalno pruzaju uslugu smjestaja turistima i placaju istoj JLS porez na prvi i na drugi dohodak, turisticku pristojbu i clanarinu.

Time bi se diskriminiralo stalno stanovnistvo u odnosu na povremene stanovnike koji manje doprinose davanjima JLS na podrucju koje imaju stan za provodjenje slobodnog vremena. Osobito je neprimjereno stavljanje u razlicit polozaj komercijalnog od nekomercijalnog turistickog smjestaja a da se legalni, komercijalni dodatno opterecuje porezima.
Primjena ovakve diskriminatorne mjere moze imati utjecajj na daljnji rast prodaje nekretnina nerezidentima, odlazak mladje popupacije iz takvih fragilnih sredina, demografsko nazadovanje i pretvaranje turistickih mjesta u naselja "duhova", odnosno "vikend resorte".