Županijska skupština konačno postala parlament građana (autor slike Roni Brmalj)

Boras Mandić: Županijska skupština konačno postala parlament građana

''Godinu na odlasku obilježile su mnoge teme koje su aktualizirane kroz županijsku skupštinu, poražavajući podatci popisa stanovništva, gospodarsko nazadovanje županije, nedostatak proaktivne politike, borba za decentralizaciju i depolitizaciju lučkih uprava, dobri rezultati

 u turizmu ali istovremeno nazadovanje u odnosu na konkurenciju, kašnjenje u realizaciju kapitalnih projekata, nedostatak novih projekata. Mogu istaknuti zadovoljstvo radom županijske skupštine, gdje je primjetan vrlo jasan odmak od dosadašnjeg funkcioniranja skupštine koja je bila servis župana a ne servis građana. Mnoge teme koje su otvorene u županijskim klupama su vrlo konkretno usmjerile neke projekte ili ideje. Isto tako treba istaknuti da je prošle godine prvi puta od osnutka županije, županijska skupština zasjedala u Gorskom kotaru'', uvodno je istaknuo predsjednik Županijske skupštine te predsjednik Unije Kvarnera Marko Boras Mandić.

''Iduću 2023. započeti ćemo s dvije vrlo bitne tematske skupštine, prva tema će biti gospodarstvo. Tražit ćemo odgovor ali i mjere kako preokrenuti dva poražavajuća trenda na Kvarneru i Gorskom kotaru, gospodarsko nazadovanje i iseljavanje stanovništva. Druga tema koja će zasigurno pobuditi pažnju vijećnika i građana će biti tematska sjednica s izvješćem o radu županijskih lučkih uprava. Osim kroz rad u županijskoj skupštini i gradskim i općinskim vijećima, Unija Kvarnera će kao i prošle godine pokretati inicijative prema resornim ministarstvima kako bi se realizirale određene ideje ili poboljšale određene stvari na području naše županije'', objasnio je Boras Mandić.

Robert Salečić, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Rijeke i član Senata Unije Kvarnera istaknuo je kako je tijekom 2022. godini Unija Kvarnera u gradu Rijeci u suradnji sa svojim koalicijskim partnerima, aktivno , kritički i konstruktivno sudjelovala u Gradskom Vijeću grada Rijeke te od mnogobrojnih točaka izdvojio je neke. ''Pružali smo podršku radničkim pravima u komunalnom društvu ''Autotrolej'', podržali smo riječke vatrogasce u traženju njihovih osnovnih uvjeta za rad. U sklopu proračuna za 2022 i 2023 utkano je puno naših projekata, poput programa za sufinanciranje dadilja , povećanje subvencija poduzetnicima, uređenje obalne šetnice Kantrida-Preluk, pomoć nezaposlenima, uređenje trgova i skate parka , sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama, besplatne radne bilježnice za školarce, dodatni logopedi, izrada kućica za mačke i mnoge druge inicijative'', objasnio je Salečić te nastavio ''U Novu godinu krenuti ćemo s inicijativom na poboljšanju uvjeta za sport u Rijeci, tražiti da se pokrene izgradnja ili rekonstrukcija stadiona Kantridom te prodaja obećanih 5% dionica HNK Rijeke koje su u vlasništvu grada svojim navijačima i građanima Rijeke.

Nedo Pinezić, vijećnik u Županijskoj skupštini te član Senata Unije Kvarnera objasnio je kako je Unija Kvarnera kroz rad u Županijskoj skupštini i u odboru za turizam cijelu godinu nametala bitne teme za ovu gospodarsku granu od koje žive mnoga domaćinstva na Kvarneru. ''Svjesni smo da će županija morati puno više financirati ne samo infrastrukturu već i javne službe u kojima postoji deficit kadrova. Sve vrste komunalnih usluga, primarna zdravstvena zaštita, interventne službe suočene su s pomanjkanjem ljudi zbog niskih primanja. Slično je i s kadrovima u turizmu. Zalažemo se za razvoj turizma koji primarno donosi korist lokalnoj zajednici. Bez upravljanja razvojem turizma dogodit će nam se neželjeni, stihijski razvoj koji donosi štetne posljedice za svih. To su zasigurno teme o kojima ćemo progovarati i u Novoj 2023. godini'', naglasio je Pinezić.

''Što se tiče našeg rada u ostalim jedinicama lokalne samouprave, u onima gdje participiramo u vlasti naši ciljevi i ideje se vide kroz projekte koje provodimo kroz obnašanje vlasti poput Lovrana, Opatije, Čavala, Krka i niz drugih jedinica lokalne samouprave. U gradovima gdje nismo na vlasti poput Kostrene, Cresa, Matulja, Jelenja, Vrbnika, itd. naši vijećnici kroz rad u vijećima nastoje biti konstruktivni i kroz zagovaranje ideja iz naših programa opravdati svaki dobiveni glas naših birača'', zaključio je Danko Baćac, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Jelenje te član Senata Unije Kvarnera.