Netransparentan plan građevinskih zahvata u luci Valbiska

Na više puta upućeno vijećničko pitanje o planovima zahvata u luci Valbiska dobiveni su općeniti odgovori iako je u magazinu Primorsko - goranske županije "Zeleno i plavo" objavljena skica zahvata s kratkim opisom namjeravanih zahvata u prostoru. Prema tim informacijama uklonili bi se svi postojeći gospodarski objekti - beNzinska pumpa i trgovina, dva ugostiteljska objekta.
Umjesto već uhodanih gospodarskih objekata u kojima je zaposleno dvadeset ljudi s područja Grada Krka i Mjesnih odbora područja "Šotoventa", planira se izgradnja putničkog terminala po uzoru na putnički terminal u riječkoj luci. Tim se potezom dovodi u pitanju egzistencija sada zaposlenih ljudi i poduzetnika koji djeluju na području luke Valbiska.

 Prema planovima gradnje putničkog terminala njegova funkcionalnost i sadržaji nisu primjereni potrebama putnika kroz luku Valbiska u režimu vršnog opterećenja a nisu ni prilagođeni ljetno - zimskim oscilacijama frekvencije prometa. Konačno, osnovi uvjet veće protočnosti vozila su trajekti većeg kapaciteta prihvata vozila i / ili veći broj linija. Sada u najfrekventnijem razdoblju nisu zabilježena čekanja duža od sat vremena osim kada su veće pauze u polascima, što se linije za Merag tiče. Linija Valbiska - Lopar još uvijek prometuje samo s jednim trajektom pa je za veću protočnost vozila potrebno uvesti još jedan trajekt kao što je to slučaj na liniji Valbiska - Merag. Veće parkiralište za automobile koji bi satima čekali ukrcaj jer bi trajekti rjeđe prometovali - naprosto nije rješenje koje bi poboljšalo uslugu prometa u odnosu na sadašnju situaciju.
Također se prema dostupnim informacijama planira zatrpavanje postojeće lučice s 50 komunalnih vezova i izgradnja pomoćnog veza za trajekt u raspremi. Time bi stanovnici mjesnih odbora Skrbčići - Pinezići, Vrh, Poljica, Milohnići, većinom ribari, izgubili sigurne vezove, luka Valbiska bi izgubila jedini preostali ekološki bazen važan za protok bujičnih voda i za apsorpciju udarnog vala u pristanišni zid luke. Također bi se poremetili dobri maritimni uvjeti pristajanja trajekata na rampe najbliže parkiranim automobilima.
Trajektu u raspremi nije mjesto u luci već u brodogradilištu gdje se obavljaju radovi na brodu.
S aspekta prometne protočnosti i manevarskih sposobnosti u luci ovakav je zahvat u najmanju ruku upitan a sa stajališta ekologije - neprihvatljiv.
Treba napomenuti da se većina prometa iz luke Valbiska odvija prema luci Merag na otoku Cresu i obratno. Luka Merag je sastavni dio prometne infrastrukture trajektne linije Valbiska – Merag. Uvjeti prometa u luci Merag na Cresu su drastično lošiji nego oni u luci Valbiska. Tamo nedostaje treća traka, nedostaju trgovina, ugostiteljski objekti koji pružaju uslugu hrane, dovoljan broj WCa... Na žalost zabilježena su i dva smrtna stradanja motorista na iskrcaju iz trajekta u luci Merag upravo zbog nepreglednosti ceste, odrona kamenja, suženog kolnika, nepostojanja trotoara. Jedna poginula osoba na motociklu bio je vozač hitne pomoći iz Malog Lošinja, što svemu daje još teži pečat neodgovornosti u upravljanju lukom Merag i paniranju unapređenja stanja u prometu u luci i njoj pripadajućoj infrastrukturi.
Sve navedeno dovoljan je razlog da se od mjerodavnih u Primorsko goranskoj županiji, a to su župan i Lučka uprava, traži prezentacija planiranih zahvata zainteresiranim stanovnicima Mjesnih odbora Šotoventa nakon dva propala pokušaja dobivanja jasnih odgovora putem instituta vijećničkog pitanja.

Vijećnik Skupštine Primorsko - goranske županije Nedjeljko Pinezić, Unija Kvarnera
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Cresa - Đanino Sučić, Unija Kvarnera
Tajnik Akcije Mladih - Bojan Kurelić