Unija Kvarnera najodlučnije demantira da je dio SDP-ove gradske koalicije

Torpedo media-Ivana Grabar
Rijeka – Danas je održana konferencija za medije i organizaciji Unije Kvarnera na kojoj su se medijima obratili potpredsjednik Unije Kvarnera Đanino Sučić, član Senata Unije Kvarnera i gradski vijećnik Robert Salečić te član Senata Unije Kvarnera Danko Baćac na temu rada Unije Kvarnera u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

-Obzirom da smo uoči prve sjednice Gradskog vijeća i na samoj sjednici vijeća neutemeljeno i ispod demokratske razine kakva bi trebala biti u gradskom parlamentu prozvani, vezano za konstituiranje vijeća i za rad u vijeću, dužni smo se očitovati i pozvati sve vijećnike na jednu primjereniju razinu političke komunikacije. Unija Kvarnera je zajedno s Akcijom mladih izašla samostalno na izbore jasno

 komunicirajući da nije zadovoljna s dosadašnjom politikom vođenja grada, nudeći građanima konkretne projekte i drugačiju viziju razvoja Rijeke. Građani su nam dali povjerenje i mjesto u vijeću. Nakon izbora jasno smo komunicirali da nam nije prihvatljivo da SDP ili stranke koje su činile SDP-ovu koaliciju daju kandidata za predsjednika GV. U cilju konstituiranja gradskog parlamenta podržali smo kandidata PGS-a kao stranke koja pripada regionalnom prostoru, koje je samostalno izašla na izbore poput Možemo ili poput NL Davora Štimca. Posebno želim istaknuti da Unija Kvarnera prilikom konstituiranja gradskog vijeća nije politički trgovala niti će ikada to biti naš model rada, nismo tražili apsolutno ništa, naši članovi nisu ušli u nikakve strukture vlasti, nisu članovi niti jednog nadzornog odbora ili upravnog vijeća. Zato pozivamo sve vijećnike da se ubuduće argumentima konfrontiramo u vijeću vezano za projekte a ne da se neutemeljeno međusobno optužujemo. Unija Kvarnera je stranka političkog centra i kao takva nuditi će suradnju svim strankama kojima će razvoj Rijeke biti uvijek na prvom mjestu, kazao je Đanino Sučić.

-Vezano za radna tijela Gradskog vijeća imamo točno 2 predstavnika što je definitivno najmanje od svih stranaka i odgovara matematičkom ključu koji je isti za sve stranke. Ako netko misli da nemamo pravo biti zastupljeni u odborima nije nam problem povući svoja dva člana i mjesta ustupiti nekome drugom. Nama nije cilj nikoga postavljati nigdje, da je suprotno vjerovatno bi uvjetovali svoje glasanje na konstituiranju. Prilikom razgovora oko formiranja odbora planirali smo predložiti ljude u skroz druge odbore u kojima smo mogli kandidirati vrlo kvalitetne i stručne ljude ali nažalost stranke koje imaju više vijećnika su prethodno popunili ta mjesta. Prihvatili smo činjenicu da stranke s više vijećnika imaju očigledno i veća prava te smo prihvatili dati prijedlog za odbore koji su nam, kao i svim ostalim strankama, dostavljeni, rekao je Danko Baćac.

-Unija Kvarnera najodlučnije demantira da je dio SDP-ove gradske koalicije. Ukoliko kroz mandat odlučimo ulaziti u postizborne koalicije onda ćemo o tome pravovremeno i potpuno transparentno izvjestiti građane koji su nam dali povjerenje na izborima. Kao vijećnik Unije Kvarnera na svakoj točki glasati ću apsolutno samostalno vodeći se isključivo interesom građana i programskom politikom stranke. Sve ovo što govorim vidljivo je bilo već na prvoj sjednici Gradskog vijeća gdje nismo podržali određene prijedloge izvršne vlasti, a tako će biti i kod puno bitnijih tema poput donošenja proračuna ili usvajanja razvojnih dokumenata. Dobre stvari ćemo podržavati a loše zasigurno neće imati našu podršku. Koristim ovu priliku da pozovem apsolutno sve kolege vijećnike i stranke zastupljene u vijeću na suradnju, mi ćemo biti uvijek uključivi i nećemo nikoga vrijeđati. Nastojati ćemo u narednom periodu sjesti sa svima i pokušati nametnuti teme od interesa za razvoj grada. Zalagati ćemo se za konkretne stvari poput osiguravanja mjesta u vrtićima za svu djecu, drugačiju organizaciju boravka djece u školama, povećanju komunalnog, sportskog i rekreativnog sadržaja u svim gradskom kvartovima, otvaranju grada prema moru i Rječini, jačanju identiteta Rijeke, razvoju gospodarstva i pomoći poduzetnicima, sačuvanju povijesne i kulturne baštine Rijeke, boljem javnom prijevozu, uređenju stadiona Kantrida, boljem radu gradskih komunalnih tvrtki, uređenju riječkih parkova, šetnica i biciklističkih staza kao i ostalim bitnim stvarima za građane. Od predsjednice GV očekujemo da u narednom periodu na dnevni red uvrsti bitne teme, a od svih političkih stranaka i nezavisnih lista očekujemo da predlažu bitne teme za građane. Na svima nama je odgovornost da od gradskog vijeća učinimo mjestom primjerenog političkog dijaloga i mjestom gdje ćemo diskutirati o konkretnim projektima, zaključio je Robert Salečić.