Priopćenje za medije s tiskovne konferencije „Upravljanje vodnim resursima na području Gorskog kotara“

Poštovani,

Tiskovnu konferenciju otvorio je Goran Rački, član senata Unije Kvarnera i član Gradskog vijeća Grada Delnica te istaknuo “Danas ovdje želimo istaknuti da način upravljanja vodnim resursima na području Gorskog kotara nije dobar.

Nije dobar iz razloga što jezera u Lokvama i u Fužinama nisu dovoljno iskorištena kao i rijeka Kupa. Vjerojatno će se danas iznenaditi mnogi da područja jezera i rijeke Kupe spadaju pod ingerenciju lučke uprave Sisak!!! Jedinice lokalne samouprave od jezera u Lokvama i Fužinama nemaju koristi u smislu komunalne naknade, proces koji je potreban zadovoljiti da bi se nešto napravilo u obalnom području jezera je iznimno složen i za potencijalne investitore prezahtjevan. Jezerima upravlja Hep te lučka uprava Sisak koja ima svoju ingerenciju i jednostavno cjelokupni problem je uvjetno rečeno nerješiv. Moram istaknuti da ovdje spada i „malo“ jezero u Mrzloj vodici koje je iz nekih razloga u zadnje dvije godine postalo neprepoznatljivo i koliko vidim nikoga ne zabrinjava osim lokalnog stanovništva. Smatramo da lučka uprava s područja Primorsko goranske županije bila bi sigurno upornija u rješavanju problema u odnosu na postojeću Lučku upravu Sisak“

Davorin Klobučar izjavio je: „Ideja o ustrojstvu lučke uprave s područja Primorsko Goranske županije za unutrašnje vode odnosno za područje Gorskog kotara apsolutno je dobra. Obzirom da je Gorski kotar bogat vodinim potencijalima prvenstveno rijeka Kupa koja sa svojim pritocima čini jedno veliko bogatstvo u sportsko turističkom smislu kao i opstanku života na tom području. Sportske aktivnosti poput raftinga i kanuinga izrazito je razvijen uzimajući u obzir i sportski ribolovi, vidimo potencijal koji bi se kroz Lučku upravu Gorskog kotara razvijao.

Sve navedeno bilo bi u cilju razvitka i očuvanja vodnih potencijala obzirom da je vidljivo da veliki broj turističkih agencija iz Hrvatske i Slovenske strane koristi resurse rijeke Kupe sa sve većim brojem posjetitelja a sve ostaje bez dobiti za lokalnu zajednicu ustrojstvom liučeke uprave zasigurno bi se i financijski vratilo zajednici a što bi bilo neophodan za uređenje i održavanje svih pratećih sadržaja uz kupu kao i aktivnosti na samoj rijeci.“ Tatjana Semrealdo, članica senata Unije Kvarnera i Županijska vijećnica PGŽ istaknula je kao se dio problema može riješiti: „Iako Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kao krovni zakon Lučkih uprava predviđa upravljanje samo morskim područjem, izmjena Zakona o Lučkim kapetanijama od 1.1.2019 g. koji Lučkoj kapetaniji Rijeka kroz čl.13 stavak 3. omogućava nadzor nad unutarnjim vodama PGŽ, otvara prostor da se zatraži upravljanje tim područjem kroz Županijsku lučku upravu, a ne više kroz lučku upravu Sisak.

Takav postupak već je sprovela Ličko Senjska županija i zatražila upravljanje svojim unutarnjim vodama kroz lučku upravu Senj. Unija Kvarnera će takav prijedlog , temeljem inicijative građana GK, uputi stručnim službama PGŽ i Županijskoj skupštini. Mišljenja smo da bi upravljanje vodnim resursima GK kroz ŽLU otvorilo mogućnost integralnog upravljanja i što je još bitnije konačno i investiranja te dizanja standarda. Na taj način mogli bi se kvalitetno oplemeniti sadržaji npr. na Lokvarskom jezeru i obalni pojas rijeke Kupe.

Osim što Gorani po razne potvrde ne bi više morali u Sisak , nakon 20 godina ulaganja u LU u primorju i na otocima konačno bi se investicije mogle početi realizirati i na području Gorskog kotara koji ima ogromni turistički i gospodarski potencijal“ zaključila je.

S poštovanjem,

Član senata:
Goran Rački, struč.spec.ing.traff.