Unija Kvarnera - Proračun Općine Kostrena za 2019. nerealan

Vijećnici Unije Kvarnera nisu podržali proračun Općine Kostrena za slijedeću godinu, a povećanje proračuna u visini od pet milijuna kuna smatraju tek popisom lijepih želja na račun europskih fondova.U Uniji Kvarnera podnijeli su i dva amandmana kojima traže povećanje sredstava za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe za koji kostrenski proračun u idućoj godini predviđa simboličnigh 100 tisuća kuna.

Mirela Marunić:  Unija Kvarnera je na Proračun Općine Kostrena za 2019. podnjela dva amandmana kojima tražimo povećanje sredstava za izgradnju Doma za starije osobe i povećanje sredstava za energetsku učinkovitost.Kao što smo u više navrata naglašavali Dom za starije osobe potreba je koju su mještani Kostrene jasno izrazili i na čiju realizaciju čekaju dvadeset godina.

Ne možemo pristati da se projekt koji je zahvaljujući nama doveden u visoku fazu izvršenja, u proračunu Općine za 2019. godinu financira sa samo 100.000,00 kuna kao i kroz projekcije za 2020. i 2021.g. To je čvrsti dokaz da su Općinske vlasti odustale od izgradnje Doma i time čine višestruku štetu jer je Dom koncipiran na taj način da bi osim što bi pružao najmoderniji vid usluge smještaja starijih osoba , donosio  i znatnu dobit u općinski proračun i znatno utjecao na gospodarski razvoj Kostrene.

Davor Willheim:  Mišljenja smo da je općnski proračun za 2019. godinu nerealan , neodrživ i bezidejan.Konkretno se povećavaju samo stavke komunalne infrastrukture što nas vraća desetljeće u natrag gdje su  se proračunska sredstva trošila  na „putiće i zidiće“ i na sve ono što se pod tim pojmom podrazumjeva.Povećanje proračuna od gotovo 5 milijuna kuna samo je popis želja i novaca koji se očekuju iz raznih fondova.Naša želja je da se u povlačenju sredstava  zaista i uspije, ali za to treba puno više energije nego li je to vlast u protekloj godini pokazivala  kad su se uspijela povući samo simbolična sredstva .

Tatjana Smeraldo: U Uniji Kvarnera držimo da je općinski proračun koji  se  u  50% vrijednosti oslanja na prihod od komunalne naknade INE  i to u iznosu većem od 22 milijuna kuna, vrlo riskantan za budućnost općine koja u svom proračunu ne predviđa znatnija srerdtva koja bi jamčila razvoj gospodarstva i poduzetništva.Općinski proračun za 2019. nema kapitalnih ulaganja u Dom za starije , ali još više čudi činjenica da nema ni stavke koja bi omogućavala ulaganje u tkz. Klub Jugolinije što je bilo i glavno predizborno obećanje Bolje Kostrene.Proračun koji  bi trebao biti razvojan bar u području infrastrukture ima stavku od 0 kn , dakle ne predviđa sredstva za izgradnju ceste u Rožićima, ceste iza Doma zdravlja, ceste Žurkovo,javnog parkirališta u Pavekima,ceste Žuknica –Humina, ceste Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati,ceste Podglavani,ceste Bonićevo,ceste Maračići!