UNIJA KVARNERA: Goranski projekti upitni zbog

neizglasavanja županijskog proračuna

Unija Kvarnera je putem svojeg kluba u Skupštini Primorsko-goranske županije odnosno članice skupštine Tatjane Smeraldo predložila amandman kojim bi se osiguralo 400.000,00 kn za financiranje projekta klimatizacije sportske dvorane u Delnicama. Župan je prihvatio ovaj amandman i povisio iznos na 500.000,00 kn s obzirom na to da je na taj iznos podnio amandman i županijski vijećnik Ivica Knežević ujedno i gradonačelnik Delnica.

Unija Kvarnera podnijela je još dva amandmana vezano za Gorski kotar. Amandman na 200.000,00 kn za potrebnu dokumentaciju za zatvaranje Ledene dvorane u Delnicama i još 100.000,00 kn za sustav ventilacije u krovištu sportske dvorane u Delnicama a kako bi se riješio problem kondenzacije u istoj. Svi amandmani su prihvaćeni. No nažalost za donošenje proračuna nedostajao je samo jedan glas. U trenutku glasanja vijećnik Knežević je morao napustiti sjednicu iz privatnih razloga a kolega vijećnik

 Dragutin Crnković ujedno i načelnik Brod Moravica nije podržao proračun.

Žalosti nas da se neki vijećnici nisu mogli izdignuti iznad stranačke stege i glasati za Gorski kotar. Tako je i Fond za Gorski kotar u planiranom iznosu od dodatnih 3.000.000,00 kn miniran neusvajanjem proračuna. Kao i svi ostali goranski projekti u školstvu, zdravstvu, socijali, turizmu, sportu, prometu teški više desetaka milijuna kuna.

Želimo vjerovati da još ima razuma u vijećnicima iz Gorskog kotara, ali i svima kojima je stalo do Gorskog kotara, i da će smoći snage podržati proračun ako za to uopće bude prilike. U suprotnome propustit ćemo jednu proračunsku godinu i još jednom biti svjedoci da su mnogima puna usta Gorskog kotara ali kad treba dignuti ruke za Gorski kotar onda se bježi od odgovornosti i sakriva iza svojih stranaka i stranačkih stega. Unija Kvarnera apelira na razum i poziva svih na politiku zajedništva, građenja i sloge a ne da se destrukcijom i politikom kaosa ruši od građana izabrana vlast.

URED UNIJE KVARNERA