Rijeka, 08. studeni 2018

UNIJA KVARNERA na temu migranata: Pozivamo državu da uvede civilni red, ovakvim stanjem ugroženi su svi!                                                     

''UNIJA KVARNERA traži od odgovornih u državi da konačno krenu raditi posao za koji su dobili mandat od građana. Ova trenutna situacija s građanima iz trećih zemalja koji ulaze bez ikakvog nadzora na teritorij Republike Hrvatske i onda danima prepušteni sami sebi lutaju našim šumama selima i predgrađima je neodrživa'', poručili su članovi Senata Unije Kvarnera Norbert Mavrinac, ujedno i predsjednik Unije Kvarnera Riječkog prstena te Mladen Valjan.

''Sramotno je da više nalikujemo na neku srednjovjekovna državu gdje vlada bezvlašće, gdje su ljudi prepušteni sami sebi, gdje se zaključava u svoje domove kad padne mrak, gdje skupine stranaca iz očaja provaljuju u kuće ne bi li došli do hrane vode i suhe odjeće. Prestrašno je da oni koji bi trebali riješiti ovo stanje o tome šute kao da se ništa ne događa'', naglasio je Mavrinac te nastavio kako na području Gorskog kotara, Grobnika, bakarskog zaleđa, Klane, Matulja imovina  građana je prepuštena nelegalnoj migrantskoj ruti koja prolazi našim krajevima na putu prema zapadnoj Europi. ''Nažalost građani opravdano osjećaju strah za svoju sigurnost i sigurnost svoje imovine jer je evidentno da država ne radi svoj posao. Nadalje građani su primorani mijenjati svoje navike i običaje, izbjegava se odlazak u prirodu, djeca se ne puštaju vani sama, stvara se ozračje straha i nesigurnosti'', upozorio je predsjednik Unije Kvarnera Riječkog prstena.

''Posebno je pogođeno ruralno područje naše regije gdje su posljednjih godina naši stanovnici uložili velika materijalna sredstva u obnovu svojih starina i počeli se baviti turizmom'', objasnio je član Senata Unije Kvarnera Valjan te nastavio ''Nažalost zadnjim događajima sve to je ugroženo. Ovakvom državnom politikom ugroženi su i sami migranti prema kojima je izostao adekvatan i po međunarodnim konvencijama human tretman. Nema apsolutno nikakve evidencije ulaska stranaca u državu, doveli smo se u situaciju da stotine migranta luta našom županijom a da države službe dopuštaju takvu anarhiju''. Isto tako, napomenuo je kako će, nažalost, mnogi u takvim okolnostima i stradati, bez adekvatne liječničke skrbi, bez nadzora. Pogotovo jer dolazi zima, hladnoća, ljudi će postati očajni a onda su stradanja svake vrste moguća.

Ova Vlada pristupa ovom problemu kao da ga nema, nadzor granice se ne provodi, prema migrantima se ponaša konfuzno, i sve to rezultira da su ugroženi svi. I građani i migranti i imovina pa i sami policijski djelatnici koji moraju loviti ljude po šumama umjesto da se civilizirano i organizirano problem riješi na samoj državnoj granici.

''Uz sve to u društvu raste najgora vrsta pošasti, javlja se antrofobija i ksenofobija, strah čovjeka od čovjeka. I to sve na pragu trećeg desetljeća 21. stoljeća. Nadalje društvo se dodatno militarizira, zaziva se vojska umjesto da civilna država riješi ono što joj je posao. Da se prema migrantima ponaša humano, organizirano i smisleno i da svojim građanina garantira sigurnost i red'', poruka je članova Senata Unije Kvarnera uz jasan poziv državi da uvede civilni red i da odgovornost ne prebacuje na leđa svojih građana tražeći opravdanje za svoju nesposobnost u tuzi i očaju migranta.