Upoznajte naše kandidate na listi PAMETNO ZA EU - Đanino Sučić

Upoznajte naše kandidate na listi  PAMETNO ZA EU

Đanino Sučić član je Senata stranke Unija Kvarnera i u četiri mandata vijećnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Ugostiteljstvo i turizam njegovo su životno i profesionalno opredijeljenje već 35 godina, a politikom se bavi više od 20 godina.

Njegovo političko uvjerenje je da lokalna i regionalna samouprava moraju i mogu puno više odlučivati u kreiranju politika i života zajednice. Politikom kao i svakom drugom djelatnošću bavi se kroz organizaciju i suradnju s ljudima, u političkom radu najvažnije mu je povjerenje i vjerodostojnost bilo prema kolegama bilo prema ostalim strankama i javnosti. Dosadašnji rad u politici bio mu je izrazito usmjeren prema razvitku hrvatskih otoka, ali i prema razvoju i problemima koji tište Kvarnersku regiju. “Moje je političko uvjerenje supsidijarnost, rješavanje problema što je bliže građanima jer na taj način političar snosi izravniju odgovornost. Uvjeren sam da lokalna i regionalna samouprava moraju i mogu više odlučivati. Uvjeren sam da i u daljnjem radu mogu pridonijeti rješavanju vitalnih problema Kvarnera te hrvatskih otoka pa time dati svoj obol mijenjanju stanja u Hrvatskoj”

Unija Kvarnera

© 2020. Zavičajna stranka Primorja, Rijeke, Gorskog kotara i otoka